Pavojingų krovinių pervežimas (ADR): reikalavimai

atsisiųsti

Tikriausiai kiekvienas kelyje yra sutikęs degalus pervežančią cisterną, kuri pažymėta įvairiais įspėjimais, o kartais net perspėjimais apie filmavimą dėl visų saugumo. Tai tokiu metu yra pervežami pavojingi kroviniai. Ne vien įvairūs degalai yra laikomi tokiais kroviniais, tačiau pavojingi kroviniai turi itin aukštus gabenimo reikalavimus, kurių privaloma laikytis.

Pavojingi kroviniai yra laikomi tuomet, kada dėl savo fizinių savybių gali pakenkti aplinkai, tai yra, žmonėms ir gamtai. Sutrumpintai tokie kroviniai yra vadinami ADR, ir jų gabenimui reikalingas kruopštus pasiruošimas.

Pavojingų krovinių klasei priklauso visi degūs, sprogstantys, greitai oksiduojantys, radioaktyvūs kroviniai, taip pat ypač nuodingos atliekos. Tarptautiniais keliais tokių krovinių negalima vežti be specialios transporto priemonės ir leidimų gabenti pavojingus krovinius. Kaip ir minėjome anksčiau, pavojingi kroviniai yra klasifikuojami pagal pavojingumą į klases, jos paprastai yra 9 ir kiekvienai priskiriama vis kita transporto priemonė. Juk sprogstančių ar nuodingų atliekų niekas negabens skystam kurui gabenti skirtoje cisternoje. Pavojingų krovinių pervežimas yra logistikos kompanijos ir kliento reikalas ir susitarimas, tačiau pagrindinį darbą ir pervežimą organizuoja ekspeditoriai. Jie nustato pagal pavojingą krovinio tipą transporto priemonę, ieško tinkamiausio varianto. Taip pat prižiūri, kad transporto priemonės vairuotojas turėtų patirties vežant ADR krovinius bei turėtų specialią licenziją tokiems kroviniams gabenti.

Pavojingų krovinių pervežimas negali būti žymimas paprastai, jis turi nustatytus gabenimo reikalavimus, kuomet transporto priemonė yra žymima specialiais ženklais, ir kiekvienai klasei ženklai skiriasi bei jų išdėstymas ant vilkiko. Taip pat specialias saugumo priemones privalo turėti ir vairuotojas – lemenę, šalmą ir t. t. Paslaugas teikianti įmonė, turi pasirūpinti geriausiu maršrutu, kuriuo mažiausiai keltų pavojų aplinkai, taip pat yra atsakingi ir už dokumentų paruošimą, leidimus. Visi vežime dalyvaujantys asmenys, pradedant nuo paslaugos užsakytojo iki gavėjo privalo išmanyti pavojingų krovinių pervežimo reikalavimus.

Nesilaikant svarbiausių reikalavimų, gali padidėti aplinkos užteršimo pavojaus grėsmė, kurios pasekoje labai nukenčia visi vežime dalyvaujantys dalyviai. Grubiais pažeidimais laikomi: transporto priemonės neženklinimas arba paženklinimas neteisingai. Taip pat transportą vairuojantis vežėjas neturi licenzijos vežti ADR krovinius, grubiu pažeidimu laikoma ir tuomet, kai krovinys gabenamas neturint reikalingu dokumentų ar leidimo. Griežtai baudžiama ir už tai, kad krovinys vežamas neteisingai supakuotas, ar reikalavimų neatitinkančia transporto priemone, kuri nėra skirta pavojingiems kroviniams gabenti.

Įkelta į: Auto/Moto