Vertėjai žodžiu ir raštu

Dažnai žmonės painioja vertimo žodžiu ir raštu sąvokas ir nemato skirtumo tarp jų. Tačiau, iš tiesų, tai yra dvi atskiros vertimo rūšys, kurios reikalauja skirtingų įgūdžių. Norint paaiškinti esminius skirtumus tarp šių darbų, verta atidžiau paanalizuoti vertėjo raštu ir vertėjo žodžiu darbo specifiką.

Iš pažiūros atrodytų, kad skirtumų nėra tiek jau ir daug – vienas verčia sakytinę kalbą, o kitas – rašytinę. Tačiau, iš tiesų, pagrindiniai skirtumai slypi darbo atlikimo pobūdyje, terminuose, reikalavimuose, įgūdžiuose ir net talentuose.

Vertėjas raštu turi sugebėti taisyklingai ir aiškiai reikšti savo mintis raštu. Šio tipo vertėjo pagrindinis privalumas – laikas, kurį jis gali skirti vertimui bei jo peržiūrai. Kitas dalykas, vertėjas raštu visada po ranka turi žodynus, enciklopedijas ir t.t., kurie jam gali padėti surasti nežinomą žodį ar terminą. O bene didžiausias šio darbo privalumas – poilsio pertraukos, kurias jis gali daryti darbo metu.

Vertėjai raštu daugiausiai verčia į savo gimtąją kalbą, taip užtikrindami vertimo tikslumą tiek lingvistiniu, tiek kultūriniu aspektu. Jie dažniausiai nėra dvikalbiai – efektyviai dirba su rašytiniais šaltiniais, tačiau, kai reikia išversti tekstą žodžiu, susiduria su sunkumais ir įgūdžių stoka.

Tuo tarpu vertėjai žodžiu turi perteikti sakytinę kalbą iš vienos kalbos į kitą realiu laiku, nesinaudodami jokiais žodynais, o tik savo patirtimi ir žiniomis. Vertėjas žodžiu turi surasti kalbinius problemų sprendimus iš karto, nedelsdamas, esant didelei įtampai ir spaudimui.

 Be vertimo, vertėjas žodžiu tampa lyg tiltu tarp žmonių, perduodančiu emocijas, nuotaikas, toną ir ketinimus. Kai vertėjas atsiduria kryžminėje situacijoje, jis turi ją spręsti pasitelkdamas savo profesionalumą ir diplomatiją. Tai tampa dar sunkiau, kai reikia dirbti su dvejomis ar daugiau kalbų.

Vertimų sferoje skiriamos dvi pagrindinės vertimo žodžiu rūšys: nuoseklusis ir sinchroninis. Sinchroninis vertimas reikalauja vertimo realiu laiku. Paprastai tokio tipo vertimo paslaugos užsakomos didelėms konferencijoms ir susitikimams. Vertėjas įprastai sėdi kabinoje ir naudodamasis ausinėmis bei mikrofonu verčia kalbėtojo sakomą tekstą. Pagrindinė savybė, kuria turi pasižymėti sinchroninio vertimo vertėjas, yra ryžtas. Jis turi greitai mąstyti. Tuo tarpu nuoseklusis vertimas yra atliekamas akis į akį susitikimų, diskusijų ir teismo procesų metu. Kalbėtojas paprastai stabteli po kiekvieno sakinio reguliariais tarpais, kad vertėjas galėtų išversti. Nuosekliojo vertimo vertėjas turi turėti gerą atmintį, kad galėtų įsiminti sakomą tekstą ir išversti jį į reikiamą kalbą.

Paieškos tagai: , , , , , , , ,
Įkelta į: Paslaugos