fizinio asmens bankrotas

Fizinio asmens bankrotas: teisės ir pareigos

Fizinio asmens bankrotas. Siekiant asmeninio bankroto, teks laikytis tam tikrų taisyklių. Šis procesas skirtas subalansuoti bankrutuoti siekiančio asmens ir jo kreditorių interesus, todėl įstatymas tiksliai numato visas teises ir pareigas, kurios priskiriamos fiziniam asmeniui, kuriam iškeliama bankroto byla.

Fizinio asmens bankrotas

Bankrutuojančio fizinio asmens teisės

Detaliai bankrutuojančio asmens teises apibrėžia įstatymas. Apibendrinant, daugelis jų yra siejamos su aktyviu asmens dalyvavimu procese ir savo interesu gynimu. Fizinio asmens bankrotas nėra vienašališka procedūra: jos metu siekiama suderinti visų šalių interesus, todėl bankrutuoti siekiantis asmuo turėtų įsitraukti į procesą.

Svarbi teisių grupė yra susijusi su bankroto administratoriaus darbu: asmuo gali teikti jam pasiūlymus dėl mokumo atkūrimo plano patikslinimo, gauti duomenis apie turto pardavimą, informaciją apie lėšų panaudojimą. Skolininkas taip pat gali dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir gauti informaciją apie lėšų iš depozitinės sąskaitos panaudojimą. Tai leidžia bankrutuojančiam asmeniui ginti savo teises, nes pastebėjęs neatitikimų ar pažeidimų, jis turi teisę kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo, kreditorių susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

Naudinga pasidomėti:

Teisė veiklai

Asmeninis bankrotas nereiškia, kad baigiasi visos veiklos – asmuo turi teisę tiek tęsti, tiek pradėti individualią ar ūkininko veiklą. Tiesa, jis gali tai padaryti tik tada, jei tai numatyta mokumo atkūrimo plane. Gaunamas lėšas pagal mokumo planą asmuo turi teisę naudoti asmeniniams poreikiams tenkinti arba individualiai ar ūkininko veiklai vykdyti. Taip pat bankroto siekiantis asmuo gali prisiimti skolinius įsipareigojimus, kurie susiję su bankroto procedūrų atlikimu.

Itin svarbia laikoma teisė dar iki turto varžytynių pradžios surasti ir pasiūlyti turto pirkėją. Tai galimybė asmeniui pačiam užtikrinti, kad fizinis asmens bankrotas vyktų kuo efektyviau, o už turtą būtų gaunamas didžiausias galimas atlygis.

Bankrutuojančio fizinio asmens pareigos

Viso fizinio asmens bankroto metu asmuo turi atsakingai valdyti ir naudoti visą savo turtą. Jam kyla pareiga neatlikti veiksmų ir sandorių, kuri pablogintų turto būklę.

Kita dalis pareigų yra susijusi su mokumo atkūrimo plano vykdymu. Bankroto siekiantis asmuo turi administratoriui nustatytu terminu pateikti plano projektą, suteikti prašomą informaciją ir dokumentus, nedelsiant informuoti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, apie finansinės būklės pasikeitimą. Galiausiai visas su administratoriumi susijusias pareigas apibūdina nuostata, kad asmuo privalo bendradarbiauti su administratoriumi organizuojant visas bankroto procedūras.

Kita dalis pareigų siejama su mokumo atkūrimo plano įgyvendinimu: asmuo nedelsiant turi į sąskaitą įnešti visus gautus grynuosius pinigus, laiku ir tinkama vykdyti numatytus mokėjimus, tinkamai įgyvendinti numatytas priemones. Fizinio asmens bankrotas taip pat susijęs su pareiga dirbti ar užsiimti kita veikla, duodančia pajamų, o neturint darbo – siekti aktyviai įsidarbinti, randant kuo geriau apmokamą darbą.

Talpiname SEO straipsnius

About the author